top of page

Som EU- eller EØS-borger må dokumentene nevnt under sendes rekommandert senest fire uker før bryllupet. Når dokumentene er mottatt, vil vi ta oss av administrasjon, oversettelse og juridiske prosesser her på Rodos. Alle dokumenter må enten være originale eller bekreftede kopier og påført apostillestempel (fra fylkesmannen).

  • Fullstendig fødselsattest (med opplysninger om foreldre)

  • Ekteskapsattest. Dette er en attest som viser at det etter norsk rett ikke er noe til hinder for at du inngår ekteskap. Det er Skatteetaten som utsteder ekteskapsattest.

  • Fotokopier av pass (må ikke være bekreftede kopier)

Om nødvendig:

  • Hvis du er skilt – skilsmisseerklæring (decree absolute)

  • Hvis du er adoptert – adopsjonssertifikat

 

  • Hvis du er enke(-mann) – ektefellens dødsattest og tidligere ekteskapsattest.

  • Hvis du har endret navn – bekreftelse på navneendringen

Noen land krever også en særskilt tillatelse for å kunne gifte seg i Hellas. Kontakt oss for å få oversikt over hva som kreves av dere.

bottom of page